Scholing & trainingen

Het bieden van functionele en effectieve zorg vraagt om specifieke expertise. In de basisopleiding besteedt men veel aandacht aan deze competentie. Ondanks dat ervaren wij dat gediplomeerde verzorgende en/of verpleegkundige deze vaardigheid niet voldoende toepassen in de praktijk, omdat ze op de automatische piloot overgaan en wegens tijdgebrek.   

Wij van Rejoice Care & Education hechten veel waarde aan goede gekwalificeerde zorg. Op basis daarvan bieden wij aanvullende deskundigheidsbevordering aan, zodat de zorgprofessionals zich verder kunnen ontwikkelen. Zo kunt u denken aan cursussen, trainingen als opfriscursus en workshops.

De cursussen en trainingen die wij bieden en waar u zich voor kunt inschrijven zijn:

Door deze cursussen en trainingen halen de zorgprofessionals hun kennis over functionele en effectieve zorg weer naar boven, waardoor zij de juiste zorg aan de zorgvrager kunnen bieden.

Daarbij bieden wij ook bijeenkomsten voor de mantelzorgers aan. Wij instrueren hen hoe zij om moeten gaan met de verschillende ziektebeelden en over dementie. Wij gaan ook bij de zorginstellingen langs om workshops te geven over deze onderwerpen en overbelaste mantelzorgers. Zo leren zij hoe ze om kunnen gaan met de verschillende ziektebeelden, de vormen van dementie en hoe ze hun tijd kunnen indelen.  

Workshops die we ook bieden zijn:

  • Omgaan met dementia
  • Mantelzorg: vergeet je zelf niet!