Klachtenreglement

Hoe een klacht in te dienen bij Rejoice Care & Education (RCE)

Het voorstel is om voor dat er een klacht ingediend wordt om eerst met de organisatie RCE in gesprek te gaan. Komen partijen niet tot een oplossing kan er een klacht ingediend worden middels de onderstaande procedure. RCE is aangesloten bij solopartner voor het afhandelen van klachten.

1. Een klacht tegen RCE kan in eerste instantie direct bij RCE worden ingediend.

2. Een klacht kan per mail worden gestuurd naar info@rejoicecareeducation.nl .

3. RCE zal binnen 5 werkdagen reactie geven op de klacht. De klacht wordt in behandeling genomen en onderzocht, er vindt hoor en wederhoor plaats. Er wordt een oplossing geboden voor beide partijen.

4. Indien een klacht gegrond is wordt er gezocht naar een passende oplossing of tegemoetkoming.

5. Bij onduidelijkheid van de klacht, omdat dit niet direct de organisatie betreft wordt de klacht onderzocht.

6. In dit onderzoek zal RCE alle betrokken partijen horen en binnen een termijn van (in totaal) 10 werkdagen met een passende voorstel komen.

7. Mocht RCE meer tijd nodig hebben voor het afronden van het onderzoek dan zal deze tijdig bekend gemaakt worden. 

8. Een officiële Klacht tegen RCE kan ook ingediend worden bij Stichting klachten regeling via info@stichtingklachtenregeling.nl. Zij hanteren hun eigen klachtenprocedure.

9. RCE zal de klacht naar de beslissing van de beroepsinstantie afhandelen binnen 5 werkdagen.

10. Uw klacht wordt in lijn met de algemene voorwaarden in vertrouwen afgehandeld.

11. Officiële klachten worden voor een minimale duur van één jaar gearchiveerd bij RCE.