Evenementen

Rejoice Care & Education organiseert drie soorten conferenties. Het gaat hier om de The Women’s conference, The conference: Power of Knowledge en activiteiten gericht op recreatie, ontspanning en netwerken 

Over de evenementen

Rejoice Care & Education organiseert in het kader van evenementen drie verschillende conferenties met ieder zijn eigen karakter. De evenementen staan in het teken van empowerment, persoonlijke ontwikkeling, kennisoverdracht, talentontwikkeling, netwerkverbreding en het delen van ervaringen door verschillende beroepsbeoefenaars.

Aan de hand van het thema van de conferentie, nodigen wij passende sprekers uit die hun kennis en succeservaringen met de gasten komen delen.  Zodat zij geïnspireerd raken en met een bevredigend gevoel naar huis keren.

The Women’s Conference

Deze conferentie richt zich specifiek op vrouwen. Gedurende de conferentie behandelen we thema’s die vrouwen het meest aanspreken. De problemen en de situaties waar vrouwen tegenwoordig mee worstelen. De conferentie heeft als doel om de vrouwen de juiste handvatten mee te geven, waardoor ze kunnen groeien en werken aan hun persoonlijke en talentontwikkeling. 

The conference: Power of Knowledge

Deze conferentie heeft als hoofddoel het overdragen van kennis, nieuwe ontwikkelingen op de verschillende werkgebieden en innovaties.  Door de deskundigheid en de levenservaringen van de gastprekers krijgen de deelnemers kennis, handvatten en inspiraties aangereikt. Hierdoor krijgen ze inzicht, bewustwording en bouwen zij meer zekerheid in hun eigen kennis en kunde.

Activiteiten gericht op recreatie, ontspanning en netwerken

Bij deze conferentie verleent RCE een platform aan ondernemers om zichzelf te promoten en om hun producten te verkopen. Het zijn professionals op het gebied van ontspanning, recreatie en coaching.

De ondernemers kunnen van deze gelegenheid gebruikmaken om onderling te netwerken, verbinden en zichtbaarheid te creëren.