Aanmelden en annuleren

Via de website meldt de cursist zich aan voor een bijscholing. Na aanmelding ontvangt de cursist een e-mail ter bevestiging, dat tevens ook het bewijs van deelname is. Na de bevestiging van deelname gaan de annuleringsvoorwaarden meteen van kracht. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan deze niet kosteloos worden geannuleerd.  Annuleren is uitsluitend mogelijk door een e-mail te sturen naar aanmeldingen@rejoicecareeducation.nl. Rejoice Care & Education (RCE) stuurt u te allen tijde een bevestiging van de annulering. Heeft de cursist deze niet ontvangen, dan is de annulering niet bij RCE ontvangen.

Annuleren door de cursist:

  • Na aanmelding voor een bijscholing geldt voor de cursist een bedenktermijn van 14 dagen. Ook als de cursist een bijscholing boekt en zijn werkgever deze betaalt. De termijn gaat in op de dag van de inschrijving. Als het bedrijf het contract met RCE afsluit geldt er geen bedenktermijn. 
  • De bedenktermijn van 14 dagen is niet van toepassing voor digitale producten, zoals e-learning, die direct na aankoop worden geactiveerd. De kosten van deze producten worden te allen tijde in rekening gebracht na inschrijven. 
  • Er vindt geen restitutie plaats in het geval van no-show voor de cursist, ongeacht de reden van afwezigheid. 
  • Mocht de cursist niet aanwezig kunnen zijn, dan is het mogelijk om deelnamebevestiging over tet dragen naar een collega. De cursist blijft verantwoordelijk om deze 24-uur van tevoren te melden.
  • Het is mogelijk om een andere cursusdatum te kiezen, echter deze bedraagt 25 euro administratiekosten. 
  • Bij ziekmelding ontvangt de cursist een waardebon, deze bon is 1 jaar geldig.

Annuleren door Rejoice Care & Education (RCE):

  • RCE kan een bijscholing annuleren of verplaatsen bij overmacht door bijvoorbeeld ziekte van een docent. Bij verplaatsing wordt de aanmelding zonder kosten verplaatst naar een andere datum en bij annulering wordt het volledig bedrag teruggestort.
  • RCE is gerechtigd om de bijscholing te annuleren of uit te stellen naar een andere datum bij onvoldoende aanmelding. Mocht dit het geval zijn dan worden de deelnemers 7 dagen van tevoren geïnformeerd.