Doelgroep

De doelgroep van Rejoice Care & Education laat zich moeilijk onder één noemer plaatsen. De zorgvraag, problematiek en achtergrond van onze cliënten zijn zeer divers. Het gaat om jong en oud, mannen en vrouwen, om verschillende nationaliteiten, religieuze en culturele achtergronden. Onze cliënten hebben veel met elkaar gemeen. Ten eerste zijn het allemaal burgers, met dezelfde rechten, plichten en behoeften als andere burgers. Tegelijkertijd hebben zij een kwetsbare positie vanwege hun somatisch of sociale beperking. Met de juiste zorg en ondersteuning kunnen zij hun rechten doen gelden en hun leven vorm en inhoud geven. De cliënten waar Rejoice Care & Education hedendaags te maken heeft, zijn PGB cliënten.

Rejoice Care & Education richt zich daarnaast ook op de zorgprofessionals. Door de verbinding te leggen met de andere zorgprofessionals en het aanbieden van de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg streven we naar een sterkere samenwerking en kwaliteit van zorg. 

Bent u op zoek naar zorg?

Rejoice Care & Education biedt haar cliënten verschillende vormen van zorg aan, zoals: hulp bij het huishouden, groepsbegeleiding, individuele begeleiding, Persoonlijke verzorging en verpleging. Hiermee kunnen wij onze cliënten op meerdere levensgebieden ondersteunen, indien zij dat wensen. Ook wordt hiermee hun psychisch lichamelijk en het sociaal functioneren verbeterd .

Bent u een zorgprofessional?

Wij bieden naast de zorg en welzijn ook scholingen, toetsing en certificering aan zorgprofessionals om te werken aan deskundigheidsbevordering. Wij staan klaar voor de zzp’ers en bieden een platform aan waar we regelmatig werken aan verbetering van kwaliteit door scholingen, intervisie bijeenkomst en evenementen gericht op bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.